ViOLET CÁC TỈNH THÀNH

Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Hồng Vân)
 • (Hoàng Mạnh Hùng ĐT:0984.81.9797)
 • (Phạm Khắc Lập)
 • (Nguyễn Tuấn Cường)
 • (Hoàng Ngọc Minh)
 • (Lê Đức Hà)
 • (Vũ Đức Cảnh)
 • (Phạm Ngọc Bách)
 • (Đoàn Quốc Việt)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Dành cho khách >

  Huyền ảo "Vọng Thiên Niên"


   

   

  Trong nền nhạc du dương của những bài ca trầm lắng viết về Hà Nội, vẻ đẹp thanh cao của sen và những tà áo dài thướt tha một lần nữa được tôn vinh tại Festival Huế 2010 qua đêm hội áo dài với chủ đề "Vọng Thiên Niên" tại sân khấu Hàm Nghi, Huế vào tối 08/06/2010.

  Với sự góp mặt của 17 bộ sưu tập của các nhà thiết kế Minh Hạnh, Sỹ Hoàng, Quang Tân, Việt Liên, Anh Vũ, Việt Hà, ... "Vọng  Thiên Niên" như một thông điệp gởi đến tất cả mọi người về một hành tinh xanh ngập tràn vẻ đẹp thuần khiết của cỏ cây, hoa lá.

  Nét thanh cao của sen và áo dài vốn là nguồn cảm xúc vô tận đối với mọi người. Một ngàn năm trôi qua vẻ đẹp đó như không thể phai nhạt, mỗi ngày qua đi sen lại trở nên tươi thắm hơn, hương sen càng ngọt ngào hơn, áo dài trở nên cao quý hơn...

  Dưới đây là một số hình ảnh tại đêm diễn do Phóng viên Festival Huế ghi nhận:

   

   

   

   

   
  Mô tả ảnh.
  Yểu điệu thục nữ
  Mô tả ảnh.
  Lễ hội lần này đã trình diễn nhiều mẫu áo dài dành cho nam giới
  Mô tả ảnh.
  Cặp uyên ương bên hồ sen
  Mô tả ảnh.
  Trình diễn áo dài cùng cây sáo trúc
  Mô tả ảnh.
  Lễ hội áo dài lần này đã thu hút được sự quan tâm của rất đông khán giả. Trước ngày diễn ra lễ hội, vé đã được bán hết sạch.
  Mô tả ảnh.
  Màn pháo hoa rực rỡ khép lại Lễ hội áo dài 2010 thành công ngoài mong đợi.


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Thị Phương Mai @ 20:49 09/06/2010
  Số lượt xem: 570
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar
  Mời các bạn đến với lễ hội Festival Huế nhé!
  Avatar
  Mục tài nguyên của trang này khách không đưa được bài giảng của mình vào?
  No_avatar
  Có dấu
  Cach lap to khai thue mon bai theo mau 01/MBAI
  Cach tinh thue gia tri gia tang moi nhat
  Khung thoi gian trich khau hao tai san co dinh
  Dich vu ke toan thue tron goi tai Hai Duong
  Muc vi pham hanh chinh ve hoa don
  Ca nhan cho thue nha phai nop nhung loai thue gi
  Cach dua chi phi thue xe ca nhan vao lam chi phi doanh nghiep
  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai la gi
  Dich vu ke toan thue gia re tai Bac Ninh
  Mau to khai thue Mon bai theo thong tu 156 Mau so: 01/MBAI
  Thoi diem nop thue mon bai va thu tuc khai thue
  Thu tuc dat in hoa don gia tri gia tang lan dau nam 2016
  Mau don de nghi su dung hoa don dat in, tu in theo TT 39
  Dieu kien khau tru thue GTGT dau vao moi nhat 2016
  Cach nop to khai thue mon bai moi nhat nam 2016
  Thu tuc chuyen nhuong von trong cong ty TNHH
  Nen thanh lap cong ty tu nhan hay cong ty co phan
  Huong dan quyet toan thue TNCN tu kinh doanh
  Ty le dong bao hiem xa hoi nam 2016
  Nhung diem can luu y khi lam dau cho doanh nghiep
  Thay doi thong tin cong ty thi su dung hoa don nhu the nao
  Dich vu ke toan thue gia re tai Hai Phong
  Tai phan mem Itaxviewer 1.1.3 moi nhat cua Tong cuc thue
  Thue mon bai la gi
  Chinh sach ke toan va kiem toan ap dung nam 2016
  Cach tra cuu dia diem kinh doanh cua doanh nghiep
  Cong khai bao cao tai chinh theo luat ke toan moi nhat
  Trach nhiem va nghia vu cua doanh nghiep sau khi thanh lap cong ty
  Thu tuc thay doi ten thanh lap cong ty nhu the nao
  Thu tuc gia han the BHXH nam 2016 nhu the nao
  Thue suat thue thu nhap doanh nghiep co gi moi
  Huong dan cach chuyen lo thue TNDN
  Thu tuc dang ky ho so ban dau cho doanh nghiep moi thanh lap
  Xu ly vi pham hanh chinh ve hoa don gtgt
  Thu tuc thong bao phat hanh hoa don gtgt
  Tai thong tu 78/2014/TT-BTC ve thue TNDN
  Muc phat nop cham to khai thue GTGT, TNCN, TNDN
  Cach ghi so ke toan theo hinh thuc nhat ky chung
  Co duoc xuat hoa don khi doanh nghiep bi dong ma so thue
  Dich vu ke toan thue tron goi tai TPHCM uy tin gia re
  Thu tuc giai the doanh nghiep
  Quy trinh kiem tra hoa don tai co quan thue
  Dich vu cung cap nhan su chat luong cao cho doanh nghiep
  Gioi thieu ve Cong ty TNHH Ke Toan Ha Noi
  Bai tap tinh thue thu nhap ca nhan co loi giai
  Khoa hoc ke toan truong cap chung chi bo tai chinh
  Lich nop bao cao thue moi nhat
  Khoa hoc ke toan danh cho giam doc
  Tai Thong tu 200/2014/TT-BTC
  Cong viec cua ke toan khi cong ty moi thanh lap
  Tai thong tu 26/2015/TT-BTC huong dan ve thue GTGT
  Tai thong tu 92/2015/TT-BTC
  Tai thong tu 96/2015/TT-BTC
  Tai nghi dinh 12/2015/ND-CP bo sung luat thue
  Tai luat thue 71/2014/QH13
  Nghiep vu hach toan cac khoan vay ngan hang
  Huong dan cach kiem tra bao cao tai chinh
  Cach lam bao cao tai chinh vay von ngan hang
  Cach phan bo chi phi sua chua tai san co dinh di thue
  Huong dan ke khai thue mon bai qua mang
  Quyet toan thue can chuan bi nhung gi
  Huong dan cach ke khai tinh thue thu nhap doanh nghiep
  Truong hop nao duoc hoan thue tieu thu dac biet
  Cach tinh tien nop cham thue
  Ho so chuyen doi cong ty co phan thanh cong ty TNHH mot thanh vien
  Cong ty da giai the phai xu ly hoa don nhu the nao
  Quy dinh ve khai thue mon bai moi nhat
  Trinh tu ghi chep so sach ke toan trong doanh nghiep
  Download phan mem HTKK 3.4.4
  Giao trinh ke toan xay dung tu co ban den nang cao
  Huong dan quyet toan thue TNCN cho nguoi nghi thai san
  Quy dinh ve khai nop thue TNCN moi nhat
  Ke khai thue tai nguyen nhu the nao
  Huong dan ke khai thue bao ve moi truong
  Quy dinh ve khai thue tieu thu dac biet
  Quy dinh ve ke khai thue thu nhap doanh nghiep
  Tai Thong tu 156/2013/TT-BTC
  Thu tuc hoan thue gia tri gia tang moi nhat
  Quy dinh ve khai thue gia tri gia tang
  Muc phat cham nop to khai thue GTGT, thue TNCN, TNDN
  Cach tinh thue thu nhap ca nhan moi nhat
  Tai quyet dinh 31/2015/QD-TTg
  Dinh muc qua bieu, qua tang mien thue
  Huong dan cach viet hoa don gia tri gia tang
  Dich vu quyet toan thue cuoi nam uy tin gia re
  Dich vu lam bao cao tai chinh cuoi nam
  Dich vu bao cao thue chuyen nghiep
  Dich vu ke toan tron goi chuyen nghiep uy tin
  Dich vu thanh lap cong ty tron goi gia re
  Dich vu don dep ra soat so sach bao cao tai chinh
  Dich vu hoan thue chuyen nghiep cho doanh nghiep
  Cach sua loi font chu tren phan mem HTKK
  Doanh nghiep khai thue gia tri gia tang theo quy hoac thang
  Nguyen tac loi ich chi phi trong ke toan
  Cach tinh tien phat cham nop thue GTGT, TNDN, TNCN 2016
  Diem moi ve bao hiem xa hoi nam 2016
  Thu tuc ho so quyet toan thue TNCN 2016
  Cac khoan giam tru xac dinh khi quyet toan thue TNCN 2016
  Doanh nghiep vay von ca nhan theo hinh thuc chuyen khoan hay tien mat
  Muc phat xu phat vi pham ve su dung hoa don ban hang
  Doi tuong khong chiu thue GTGT moi nhat
  Cach lap bang bao cao ket qua kinh doanh theo thong tu 200
  Doanh nghiep co phai quyet toan sau 5 nam
  Cach xac dinh loi nhuan chuyen ra nuoc ngoai
  Muc phat cham dong BHXH, BHTN nam 2016
  Cach viet hoa don hang khuyen mai, quang cao, hang mau
  Huong dan cach ghi ty gia tren hoa don GTGT moi nhat
  Dong bao hiem xa hoi 2016 theo muc luong nao
  Thu tuc thong bao ve uy nhiem lap hoa don
  Thu tuc bao cao ve viec nhan in hoa don
  Lap hoa don cac lien khac nhau va khong thong nhat co bi phat khong
  Huong dan cap ma so thue cho nguoi phu thuoc
  Thong bao gia han nop mau 06/GTGT
  Sai sot khi tinh chi phi duoc tru
  Quy dinh vi pham bao cao tai chinh moi nhat nam 2016
  Dia diem ca nhan quyet toan thue TNCN o dau
  Huong dan mo ma so thue khi bi dong cua doanh nghiep
  Khau tru thue GTGT cho chi nhanh
  Ca nhan thue nha phai nop nhung loai thue gi
  Thu tuc mua hoa don tai co quan thue
  Su khac nhau giua ca nhan co ma so thue va ca nhan khong co
  Quy dinh so lan ky hop dong dai han
  Hang hoa cho vay muon co phai lap hoa don khong
  Noi dung khong bat buoc tren hoa don gia tri gia tang
  Mau bien ban ban giao hoa don GTGT
  Mau bien ban thanh ly hop dong thue nha
  07 Nghi dinh co hieu luc tu ngay 01/7/2016
  Ho so thu tuc dang ky su dung con dau
  Bao cao no nien la gi?
  Giam gia tien mat la gi?
  Su khac nhau giua thu vs loi nhuan
  Chu ky ky thuat so la gi
  Quy dinh ve cap ma so thue
  QUY DINH CHUAN MUC KIEM TOAN NHA NUOC SO 1330
  Thue nha Thau duoc quy dinh nhu the nao ?
  Cach hach toan thue GTGT dau vao duoc khau tru theo TT 200
  Muc dong thue Mon bai nam 2017
  Mau bao cao mat, chay, hong hoa don GTGT theo thong tu 39
  Thu tuc huy hoa don GTGT khong tiep tuc su dung theo TT 39
  Mau hoa don ban hang truc tiep thong thuong
  Muc thue suat GTGT theo phuong phap truc tiep
  Cach tinh thue thu nhap doanh nghiep tam tinh quy va ca nam 2017
  Quy trinh kiem ke tai san co dinh
  Cach ke khai thue mon bai qua mang truc tuyen
  Gop bao cao tai chinh nhu the nao
  Tai thong tu 133 thay the quyet dinh 48
  Thong tu 06/2017/TT-BTC sua doi Thong tu 156/2013/TT-BTC
  Khong phat sinh mua ban co phai khai thue hay khong
  Cach chuyen so du dau ky tu quyet dinh 48 sang thong tu 133
  Cach tang chi phi hop ly cho doanh nghiep khong can hoa don
  Xu ly tinh huong ghi thieu dia chi tren hoa don
   
  Gửi ý kiến