Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đại số 7. Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Thị Thu Hà
Ngày gửi: 16h:28' 27-05-2021
Dung lượng: 299.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1- TOÁN 7
PHầN TRắC NGHIệM ( 3 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng.
Câu 1. Kết quả của phép tính bằng
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 2. Cho thì x bằng
A. 2
B. 
C. 
D. 


Câu 3. Với kết luận nào sau đây là đúng ?
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 4. Cho đẳng thức ta lập được tỉ lệ thức
A. B. C. D. 
Câu 5. Nếu thì x bằng
A.9.
B. -9
C.3.
D.-3.

Câu 6. Làm tròn số đến chữ số thập phân thứ nhất
A. B. C. D.
Câu 7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A. B. C. D. 
Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây, và là một cặp góc
A. bù nhau.
B. trong cùng phía.
C. so le trong.
D. đồng vị..


Câu 9. cho và khi đó
A. . B. . C.. D. .
Câu 10. Tiên đề Ơclít được phát biểu:
“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”
A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.
B. Có hai đường thẳng song song với a.
C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.
D. Có vô số đường thẳng song song với a.
Câu 11. Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?
 =108o
 =180o
 <180o
 >180
Câu 12. Cho tam giác MHK vuông tại H, thì:
 > 90o
= 1800
 < 900
 =900

PHầN Tự LUậN (7 ĐIểM).
Câu 13.( 1,75 đ) Thực hiện phép tính:
a. b. 
c) d.
Câu 14. (1,5 đ) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1,7A2,7A3 đã thu được tổng cộng kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với . Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được?
Câu 15. (0,75 đ) Tìm x, biết:
a. b.2,(6).
Câu 16.( 1,25 đ) Cho hình vẽ:

Biết a//b , = 900, = 1200.
a. Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?
b. Tính số đo .
c. Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt BD tại I. Tính góc CID.
Câu 17.(1,75 đ) Cho tam giác ABC có = 900 và = 200.
Tính số đo các góc và .
Chứng tỏ tổng số đo các góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800.
ĐÁP ÁN CHẤM
TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
D
B
C
B
A
C
A
D
C
A
B
D


TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu
Nội dung
Điểm
13

(1,75 điểm)
a.
0,25 đb.
0,25 đ


 
0.25đ0.25đ


c. = 
d. 

0,5đ


0,25đ

14
(1,5 điểm)
Gọi số kg giấy vụn thu được của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là

0,25 đ


Ta có: và 
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

0,25 đ

0,5 đVậy số kg giấy vụn thu được của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là kg, kg
 
Gửi ý kiến