Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đại số 7. Ôn tập Chương III. Thống kê

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Hồng
Ngày gửi: 20h:54' 27-05-2021
Dung lượng: 475.9 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: LƯƠNG THỊ HỒNG
Tr­ êng tHCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN
HÌNH HỌC 7
ÔN TẬP CHƯƠNG II
Góc – Cạnh - Góc
(Cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy bằng nhau)
Cạnh huyền và cạnh góc vuông bằng nhau
Cạnh huyền và góc nhọn bằng nhau
Cạnh – góc – cạnh
(Hai cạnh góc vuông bằng nhau)
CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG
MỞ ĐẦU
2
1
2
1
AC = BD
Xét ΔABC và ΔDCB có:
AB = DC
BC chung
...............
=> ΔABC = ΔDCB (c.c.c)
PN = PO
1
2
Câu 5. Điền vào chỗ trống cho thích hợp?
Câu 6. Điền vào chỗ trống cho thích hợp?
ΔABD = .............
ΔEDF
ΔCDB
(cạnh huyền-góc nhọn)
ΔMNP = ...............
(cạnh huyền-cạnh góc vuông)
I, Trắc nghiệm
II, Tự luận
ÔN TẬP(Tiếp theo)
?
Cho tam giác ABC cân tại A (gúc A< 900 ). K? AM
vuụng gúc v?i BC t?i M.
b/ Giả sử AB = 13cm, BC = 10cm. Tính AM;
Bài 1
?
ABM = ACM
AM chung
AB = AC
(gt)
(HS tự chứng minh câu a vào vở)
Đề bài cho biết điều gì?
(ch-cgv)
C/m
?
b/ Giả sử AB = 13cm, BC = 10cm. Tính AM;
Bài 1
C/m
b, Tính AM
?
Bài 1
c, Kẻ MD vuông góc với AB tại D, kẻ ME vuông góc với AC
tại E. C/m: AD =AE.
=> AD = AE (hai cạnh tương ứng)
?
d, Chứng minh: DE // BC
(2)
(1)
1
1
?

b, Tam giác OAB là tam giác gì?
- Gọi H là giao điểm của OM và DE.
(g.c.g)
b) Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao?
c, C/m: OM là đường trung trực của DE.
d, C/m: AB // DE
(1)
(2)
D
a)
Xét ABC đều
AD2 = DC2 + AC2
Bài 3
- Ôn lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác thường, của tam giác vuông.
- Xem lại các dạng bài tập đã làm.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình (Chính xác, đẹp, …)
Bài tập về nhà:
Hướng dẫn tự học
?
Bài 1
c) C/m: tam giác BKC cân.
d) C/m: EI // BC.
e) C/m: AK vuụng gúc v?i BC.
Bài 2 (70/Sgk - trang 141)
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a) Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác cân
b) Kẻ BH ? AM (H ? AM), kẻ CK ? AN (K ? AN).
Chứng minh rằng BH = CK.
c) Chứng minh rằng AH = AK.
d) Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gỡ? Vỡ sao ?
Bài 2: Cho ABC có AB < AC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.
1, Chứng minh ABD = AED

2, Trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho BF = EC.
a) Chứng minh BDF = EDC.
b) Chứng minh ba điểm E, D, F thẳng hàng.
Gt ABC ,AB < AC, AD là phân giác góc A
E thuộc AC,AE= AB; BF=FC
KL 1. ABD = AED
2. a) BDF = EDC
b) E, D, F thẳng hàng.
F
C/m
?
Bài 2
1/  ABD =  AED
C/m
2
1
1
2
?
C/m
1
1
2
2
2
1
Vậy ba điểm E, D, F thẳng hàng.
b, Có  BDF =  EDC (cmt)
?
Bài 1
c) Chứng minh tam giác BKC cân.
c. Tam giác BIC cân
d) Chứng minh EI // BC.
e) Chứng minh AK vuụng gúc v?i BC.
Chứng minh
1
1
a/ Xét AHB và AKC có:AB = AC ( gt )
=> AHB = AKC (cạnh huyền-gócnhọn)
=> AH= AK ( cạnh tương ứng )
D
a)
Xét ABC đều
AD2 = DC2 + AC2
2
1
2
1
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓