Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

de ktra chuong 3 ds(3 de co matran)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trân Văn Bắc
Ngày gửi: 23h:06' 05-02-2012
Dung lượng: 133.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra đai số 9 tiết 46

Ma trận đề

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu

V.Dụng1

V.Dụng2
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Định nghĩa pt bậc nhất hai ẩn, hệ pt bậc nhất hai ẩn
1
0,25

1

0,25

1

0,253

0,75

Giải hệ phương trình1
0,25
1

1,5
1

0,5
1

1,5
1

0,5
2

2,5
7

6,75

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1

2,5


1

2,5

Tổng

1
0.25
3
2
4
4,75
3

3
11

10


Đề số1
I/ Trắc nghiệm
Câu 1.Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 2x + 3y2 = 0
B. xy – x = 1
C. x3 + y = 5
D. 2x – 3y = 4.

Câu2Phương trình 4x – 3y = -1 nhận cặp số nào sau đây là một nghiệm ?
A. (-1; 1).
B. (-1; -1).
C. (1; -1).
D. (1; 1).

Câu 3: Cho phương trình x + y = 1 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm.
A. 2x – 2 = -2y B. 2x – 2 = 2y C. 2y = 3 – 2x D. y = 1 + x
Câu 4: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình
A. (2; 1) B. (-2; -1) C. (2; -1) D. (3; 1)
Câu 5.Hai hệ phương trình và là tương đương khi k bằng:
A. k = 3. B. k = -3 C. k = 1 D. k = -1
Câu 6. Cho điểm A(0; 2) và điểm B(1;-3). Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B là:
A. y = 2x - 5 B. y = -5x +2 C. y = 4x + 3 D. y = 2
II/Tự Luận:
Bài 1(4đ). Giải hệ phương trình :a) b) c
Bài 2.(1,5đ) Cho hệ 1x + my =2
mx -2y = 1
Tìm số nguyện m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) mà x>0,y<0
.Bài3.(2,5đ). Giải bài toán bằng cách lập hể phương trình:
Học sinh khối 8 và khối 9 của trường THCS tham gia lao động trồng cây . Biết rằng biết cây trồng đựơc của cả 2 khối 564 cây.
và số cây trồng đuợc của khối 9 nhiều hơn khối 8 là 26 cây .Hỏi mỗi khối trồng bao nhiêu cây?
Đáp án đề số1
I/Trắc nghiệm:(2đ)

Câu
1
2
3
4
5
6

đáp án
D0,25
B-0,25
C-0,25
C 0,25
B 0,5
C-0,5


II/Tự luận :
Bài1.
Mỗi câu đúng 1,5 đ x3 =4,5 điểm
biến đổi thành hệ mới (có 1 pt 1ẩn ) : 0,5 đ
Giải tìm được x;y 0,75 đ
Kết luận 0,25đ
Bài 2.
-Tìm được nghiệm 0,5đ
- Giải hệ ĐK 1 đ
Bài 3.
- Gọi ẩn ,đặt điều kiện 0
 
Gửi ý kiến