Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Danh sách dự kiến lãnh đạo và giám khảo thi nghề phổ thông 09-10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 08-01-2010
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
ubnd huyÖn vÜnh b¶o dù kiÕn danh s¸ch ®iÒu ®éng gi¸m kh¶o
phßng gd&®t tham gia coi chÊm thi nghÒ phæ th«ng
n¨m häc 2009-2010
stt hä vµ tªn tr­êng coi chÊm ngµy 21/01/2010 ngµy 22/01/2010
1 ĐÀO THỊ BẨY CỔ AM Tin học HĐ VĨNH PHONG HĐ TÂN LIÊN
2 BÙI THỊ HẠNH CỔ AM Tin học HĐ VĨNH PHONG HĐ TÂN LIÊN
3 ĐỖ THỊ HẠNH CỔ AM Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ THỊ TRẤN
4 LÊ NGỌC MAI CỔ AM Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ THỊ TRẤN
5 ĐÀO THỊ MẾN CỔ AM Tin học HĐ VĨNH PHONG HĐ THỊ TRẤN
6 BÙI KIM TÚ CỔ AM Tin học HĐ VĨNH PHONG HĐ THỊ TRẤN
7 ĐOÀN VĂN VỨC CỔ AM Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ THỊ TRẤN
8 PHẠM VĂN VƯỢNG CỔ AM Tin học HĐ CỔ AM HĐ THỊ TRẤN
9 DƯƠNG ĐỨC DIỆU LIẾN AM Tin học HĐ LIÊN AM HĐ THẮNG THUỶ
10 KHỔNG TRUNG HOAN LIẾN AM Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ GIANG BIÊN
11 NGUYỄN VĂN KIÊN LIẾN AM Tin học HĐ CỔ AM HĐ GIANG BIÊN
12 HOÀNG VĂN THÀNH LIẾN AM Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ THẮNG THUỶ
13 VŨ VĂN THUỶ LIẾN AM Tin học HĐ HOÀ BÌNH HĐ GIANG BIÊN
14 NGUYỄN THỊ THUÝ LIẾN AM Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ VĨNH AN
15 NGUYỄN THỊ VIÊN LIẾN AM Tin học HĐ CỔ AM HĐ GIANG BIÊN
16 VŨ VĂN XUÂN LIẾN AM Tin học HĐ HOÀ BÌNH HĐ GIANG BIÊN
17 PHẠM VĂN HIỆU VĨNH AN Tin học HĐ LÝ HỌC HĐ VĨNH AN
18 NGÔ THỊ PHƯỢNG VĨNH AN Tin học HĐ LÝ HỌC HĐ VĨNH AN
19 PHẠM XUÂN CẢNH HOÀ BÌNH Tin học HĐ HOÀ BÌNH HĐ TÂN LIÊN
20 LÊ MINH NGHĨA HOÀ BÌNH Điện dân dụng HĐ TÂN HƯNG HĐ TRẤN DƯƠNG
21 NGUYỄN VĂN CÔNG GIANG BIÊN Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ GIANG BIÊN
22 LÃ DUNG GIANG BIÊN Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ TAM ĐA
23 NGUYỄN VĂN LƯƠNG GIANG BIÊN Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ VĨNH AN
24 PHẠM VĂN TỎ GIANG BIÊN Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ NG.BỈNH KHIÊM
25 TRẦN ANH TÚ GIANG BIÊN Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ GIANG BIÊN
26 ĐỖ XUÂN HẬU TAM CƯỜNG Tin học HĐ LIÊN AM HĐ NG.BỈNH KHIÊM
27 VŨ THANH HUYỀN TAM CƯỜNG Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ NG.BỈNH KHIÊM
28 VŨ VĂN KHẢI TAM CƯỜNG Điện dân dụng HĐ TÂN HƯNG HĐ CAO MINH
29 NGUYỄN ĐÌNH NĂM TAM CƯỜNG Điện dân dụng HĐ TÂN HƯNG HĐ CAO MINH
30 TRẦN TRỌNG PHONG TAM CƯỜNG Tin học HĐ ĐỒNG MINH HĐ THẮNG THUỶ
31 PHAN ĐỨC THOAN TAM CƯỜNG Tin học HĐ TAM CƯỜNG HĐ NG.BỈNH KHIÊM
32 VŨ THẾ BÁO TRẤN DƯƠNG Điện dân dụng HĐ TRUNG LẬP HĐ TRẤN DƯƠNG
33 NGUYỄN VĂN BÌNH TRẤN DƯƠNG Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG
34 ĐÀO TRỌNG SÁU TRẤN DƯƠNG Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG HĐ TRẤN DƯƠNG
35 VŨ THẾ TRÌNH TRẤN DƯƠNG Tin học HĐ CỘNG HIỀN
36 KHỔNG THỊ XIÊM TRẤN DƯƠNG Điện dân dụng HĐ CAO MINH
37 NGUYỄN VĂN CỐT TAM ĐA Điện dân dụng HĐ AN HOÀ HĐ TRẤN DƯƠNG
38 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN TAM ĐA Tin học HĐ CỔ AM HĐ GIANG BIÊN
39 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TAM ĐA Tin học HĐ CỔ AM HĐ TAM ĐA
40 NGUYỄN VĂN HIẾN LÝ HỌC Tin học HĐ LIÊN AM HĐ TAM ĐA
41 PHẠM THỊ HƯƠNG LÝ HỌC Tin học HĐ LIÊN AM HĐ TAM ĐA
42 NGÔ THỊ PHƯỢNG LÝ HỌC Tin học HĐ LÝ HỌC HĐ TAM ĐA
43 ĐÀO THỊ THẮM LÝ HỌC Tin học HĐ LIÊN AM HĐ TÂN LIÊN
44 DƯƠNG THỊ HOÀ CỘNG HIỀN Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ VĨNH AN
45 VŨ THỊ NGỌC CỘNG HIỀN Điện dân dụng HĐ AN HOÀ HĐ TRẤN DƯƠNG
46 PHẠM THANH TÙNG CỘNG HIỀN Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ VĨNH AN
47 PHẠM THỊ HOA AN HOÀ Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG HĐ DŨNG TIẾN
48 HOÀNG THỊ NHUNG AN HOÀ Điện dân dụng HĐ AN HOÀ HĐ THANH LƯƠNG
49 NGUYỄN VĂN TRUNG AN HOÀ Điện dân dụng HĐ AN HOÀ HĐ THANH LƯƠNG
50 PHẠM THỊ XIM AN HOÀ Tin học HĐ VINH QUANG HĐ THẮNG THUỶ
51 NGUYỄN THỊ CHIẾN HIỆP HOÀ Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG HĐ DŨNG TIẾN
52 BÙI THỊ HIẾU HIỆP HOÀ Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG HĐ DŨNG TIẾN
53 NGUYỄN XUÂN YÊN HIỆP HOÀ Điện dân dụng HĐ TRẤN DƯƠNG
54 ĐOÀN VĂN CẦU NHÂN HOÀ Tin học HĐ CỔ AM HĐ THẮNG THUỶ
55 NGUYỄN THÀNH ĐOÀN NHÂN HOÀ Tin học HĐ CỔ AM HĐ VĨNH AN
56 LÊ THỊ HẠ NHÂN HOÀ Điện dân dụng HĐ TÂN HƯNG HĐ CAO MINH
57 VŨ THANH QUANG NHÂN HOÀ Tin học HĐ CỔ AM HĐ VIỆT TIẾN
58 NGUYỄN T. THANH THUẦN NHÂN HOÀ Điện dân dụng HĐ TÂN HƯNG HĐ CAO MINH
59 TRẦN HỒNG GẤM TÂN HƯNG Tin học HĐ GIANG BIÊN
60 NGUYỄN DOÃN HÙNG TÂN HƯNG Tin học HĐ LIÊN AM HĐ VĨNH AN
61 TRẦN THỊ HƯƠNG TÂN HƯNG Điện dân dụng HĐ TÂN HƯNG HĐ TRẤN DƯƠNG
62 ĐOÀN PHƯƠNG MAI TÂN HƯNG Tin học HĐ VĨNH AN
63 PHẠM THỊ PHÚ TÂN HƯNG Tin học HĐ LIÊN AM HĐ GIANG BIÊN
64 PHẠM THỊ THANH TÂN HƯNG Điện dân dụng HĐ TÂN HƯNG HĐ TRẤN DƯƠNG
65 PHẠM XUÂN DŨNG TÂN LIÊN Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG HĐ TRẤN DƯƠNG
66 NGUYỄN THỊ HỒNG TÂN LIÊN Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ GIANG BIÊN
67 ĐOÀN THỊ LƯƠNG TÂN LIÊN Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ GIANG BIÊN
68 TRỊNH THỊ NHÀN TÂN LIÊN Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG HĐ TRẤN DƯƠNG
69 TRẦN THỊ PHƯỢNG TÂN LIÊN Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ TÂN LIÊN
70 VŨ ĐỨC THẮNG TÂN LIÊN Tin học HĐ CỘNG HIỀN HĐ TÂN LIÊN
71 NGUYỄN THÀNH TỰU TÂN LIÊN Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG HĐ DŨNG TIẾN
72 ĐOÀN VĂN LÃM VĨNH LONG Điện dân dụng HĐ VĨNH LONG HĐ CAO MINH
73 TÔ VĂN THÀNH VĨNH LONG Tin học HĐ CỔ AM
74 PHẠM VĂN HƯỚNG TRUNG LẬP Điện dân dụng HĐ TRUNG LẬP HĐ CAO MINH
75 NGUYỄN THỊ KHUYẾN THANH LƯƠNG Điện dân dụng HĐ AN HOÀ HĐ THANH LƯƠNG
76 NGUYỄN HỒNG NGÂN THANH LƯƠNG Điện dân dụng HĐ AN HOÀ HĐ THANH LƯƠNG
77 ĐỖ ĐỨC DƯƠNG CAO MINH Điện dân dụng HĐ TRUNG LẬP HĐ DŨNG TIẾN
78 PHẠM ĐĂNG LONG CAO MINH Điện dân dụng HĐ TRUNG LẬP HĐ CAO MINH
79 VŨ TH
 
Gửi ý kiến