ViOLET CÁC TỈNH THÀNH

Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Hồng Vân)
 • (Hoàng Mạnh Hùng ĐT:0984.81.9797)
 • (Phạm Khắc Lập)
 • (Nguyễn Tuấn Cường)
 • (Hoàng Ngọc Minh)
 • (Lê Đức Hà)
 • (Vũ Đức Cảnh)
 • (Phạm Ngọc Bách)
 • (Đoàn Quốc Việt)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tiếng Anh 5 (Chính thức). Đề thi học kì 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thu Quỳnh
  Ngày gửi: 21h:32' 09-04-2018
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 76
  Số lượt thích: 0 người
  THE FIRST TERM TEST
  ENGLSH 3 (2017-2018)
  Matrix:
  Skills


  
  Task/knowledge
  
  Levels/Marks
  Total
  
  Listening
  
  Level 1
  Level 2
  Level 3
  Level 4
  
  
  
  Listen and match.

  
  
  
  
  
  
  
  Listen and circle.A,B or C
  
  
  
  
  
  
  
  Listen and complete
  
  
  
  
  
  
  
  Listen and tick the correct answer
  
  
  
  
  
  
  Reading
  Read the text fill in the blanks with correct word.
  
  
  
  
  
  
  
  Look and read. Put a tick
  
  
  
  
  
  
  Writing
  Order the words
  
  
  
  
  
  
  
  Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .

  
  
  
  
  
  
  Speaking
  Getting to know each other
  Talking about hings in the class,activities at break time
  
  
  
  
  
  
  Total
  
  
  
  
  
  
  
    THE FIRST TERM TEST ENGLSH 3
  School year:2017-2018
  Time:35 munutes
  Name: …………………………………………..
  PART I: LISTENING ( 4 points)
  Question 1: Listen and match. (1point )
  Question 2: Listen and circle.(1 point)
  1. This is my……….
  A. rubber B. school bag C. pencil
  2. May I ………?
  A. go out B. open the book C. sit down
  3. Linda: What do you do at break time?
  Tom: I play…………….
  A. chess B. table tennis C. basketball
  4. What colour is your pen?
  A. red B. blue C. yellow
  Question 3: Listen and complete
  1.I’m ……… years old.
  2.Is ………your friend?
  3.These are my ………
  4.My favourite colour is………
  Question 4: Listen and tick (1point)


  1.

  2.

  3.  4.

  PART II. READING( 2 points)
  Question 1:Read the text fill in the blanks with correct word.( 1 point)
  playground computer room class chess
  
   My new school
  Hello. My name’s Phong. I’m a pupil. This is my new school. It’s big. I’m in (1) ________ 3. It’s big. We learn Music in the music room and study computer in the (2)_____________________. At break time we play ( 3) _____________ in the (4)______________.

  Question 2. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. ( 1 point ).

  
  
  0. This is pen.

    
  
  1. This is a pencil
  
  
  
  
  2. This is my pencil sharpener.


  
  
  
  
  

  3. That`s the school bag .
  
  
  
  
  4. That`s my pencil case.

  
  
  
  
  
  
  PART III .WRITING.( 2 points)
  Questions 1.Order the words(1point)
  1.you/are/How/old ?
  …………………………………………………………………………………………….
  2.What/break time/do/do/you/at ?
  ……………………………………………………………………………………………

  Question 2. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .( 1 point)
  
  Example:
  
  npe
  
  
  p e n
  
  
  
  1. rbeubr
  
  
  _ _ _ _ _ _

  
   
  
  2. cessh
  
  
  _ _ _ _ _
  
  
  
  3. cilenp
  
  
  _ _ _ _ _ _
  
  
  
  4. ribylar
  
  
  _ _ _ _ _ _ _
  
  
  

  
  

  
  


  PART IV: SPEAKING (2 POINTS)
  Questions for Speaking test (Teacher can ask some questions)
  1.What’s your name?
  2.Nice to meet you
  3. How do you spell your name?
  4.How old are you?
  5.Is this your pen?
  6. What colour is your pen?
  7.Open you book please.
  8. What do you do at break time?   
  Gửi ý kiến