ViOLET CÁC TỈNH THÀNH

Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Hồng Vân)
 • (Hoàng Mạnh Hùng ĐT:0984.81.9797)
 • (Phạm Khắc Lập)
 • (Nguyễn Tuấn Cường)
 • (Hoàng Ngọc Minh)
 • (Lê Đức Hà)
 • (Vũ Đức Cảnh)
 • (Phạm Ngọc Bách)
 • (Đoàn Quốc Việt)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Ngọc Bách (trang riêng)
  Ngày gửi: 02h:58' 30-10-2009
  Dung lượng: 115.0 KB
  Số lượt tải: 22
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2009
  Hoàn thành các phương trình phản ứng sau

  HS1: 1. CuO + .....? CuCl2 + H2O
  2. CO2 + 2NaOH ? ..... + H2O
  3. K2O + H2O ? ....

  HS2: 4. Cu(OH)2 -t-> ..... + H2O
  5. SO2 + ..... ? H2SO3
  6. Cu(OH)2 + H2SO4 ? CuSO4+ ...

  HS3: 7. CuSO4 + 2NaOH ? ....+ .....
  8. AgNO3+ .... ? AgCl + HNO3
  9. .....+ ZnO ? ZnSO4 + H2O
  Đáp án:
  1. CuO + 2HCl? CuCl2 + H2O
  2. CO2 + 2NaOH ? Na2CO3 + H2O
  3. K2O + H2O ? 2KOH
  4. Cu(OH)2-t-> CuO + H2O
  5. SO2 + H2O ? H2SO3
  6. Cu(OH)2+ H2SO4? CuSO4+ 2H2O
  7. CuSO4 + 2NaOH ? Cu(OH)2 +Na2SO4
  8. AgNO3+ HCl ? AgCl +HNO3
  9. H2SO4+ZnO ? ZnSO4+ H2O

  4
  3
  1
  2
  5
  6
  7
  8
  9
  Đáp án:
  1. CuO + 2HCl? CuCl2 + H2O
  2. CO2 + 2NaOH ? Na2CO3 + H2O
  3. K2O + H2O ? 2KOH
  4. Cu(OH)2-t-> CuO + H2O
  5. SO2 + H2O ? H2SO3
  6. Cu(OH)2+ H2SO4? CuSO4+ 2H2O
  7. CuSO4 + 2NaOH ? Cu(OH)2 +Na2SO4
  8. AgNO3+ HCl ? AgCl +HNO3
  9. H2SO4+ZnO ? ZnSO4+ H2O
  Muối
  Oxit bazơ

  +Nước
  Nhiệt
  phân
  hủy
  +Nước
  +Axít
  +Ôxít
  axít
  +bazơ
  +Axít
  +Kim loại
  +Bazơ
  +Ôxít
  bazơ
  +Bazơ
  +Ôxít bazơ
  +Axít

  +Ôxítaxít

  +Muối
  +Muối
  Bài tập 2/41 : Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một , hãy ghi dấu (X) nếu có phản ứng xảy ra , dấu (O) nếu không có phản ứng ? Viết các phương trình hóa học xảy ra ?
  X
  X
  X
  X
  O
  O
  O
  O
  O
  Các phương trình phản ứng xảy ra :
  Bài luyện tập:

  Bài tập 1: Viết phương trình phản ứng cho những biến đổi hoá học sau:
  Na2O? NaOH? Na2SO4? NaCl? NaNO3

  Giải bài tập 1:

  Na2O? NaOH? Na2SO4? NaCl? NaNO3

  1> Na2O + H2O ? 2 NaOH
  2> NaOH + H2SO4? Na2SO4 + 2H2O
  3> Na2SO4 + BaCl2 ? BaSO4 + 2 NaCl
  4> NaCl + AgNO3 ? NaNO3 + AgCl

  Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Bài luyện tập 2
  Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch Na2SO4 và dung dịch Na2CO3
  A. Dung dịch BaCl2
  B. Dung dịch HCl
  C. Dung dịch Pb(NO3)2
  Giải thích và viết các PTHH ?.
  Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Bài giải:
  -Dùng thuốc thử HCl.(DP N B)
  -Vì nếu dùng BaCl2 sẽ tạo ra BaSO4và BaCO3 không tan.
  -Hoặc nếu dùng Pb(NO3)2 sẽ tạo ra PbSO4 và PbCO3 cũng không tan nên khó phân biệt.

  PTHH : HCl +Na2CO3 ? NaCl +H2O +CO2

  CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

  ÔXÍT

  AXÍT

  BAZƠ
  MUỐI


  ÔXÍT
  AXÍT
  ÔXIT
  BAZƠ  AXIT
  Có Ôxi
  AXIT
  Không
  Có Ôxi  BAZƠ
  Tan  BAZƠ
  KhôngTan

  MUỐI
  Axít
  MUỐI
  Trung hòa

  CO2
  SO3
  Na2O
  CuO
  NaOH
  KOH
  HNO3
  HClO3
  HCl
  H2S
  Na2CO3
  Ba3PO4
  Cu(OH)2
  Fe(OH)3
  NaHCO3
  BaH2PO4
  Muối
  Oxit bazơ

  +Nước
  Nhiệt
  phân
  hủy
  +Nước
  +Axít
  +Ôxít
  axít
  +bazơ
  +Axít
  +Kim loại
  +Bazơ
  +Ôxít
  bazơ
  +Bazơ
  +Ôxít bazơ
  +Axít

  +Ôxítaxít

  +Muối
  +Muối
  DẶN DÒ

  * Ôn lại tính chất hóa học của Ôxít,Axít,Baz¬,Muối
  * Làm bài tập cßn l¹i: SGK + SBT
  * Bài 4(SGK):
  - X¸c ®Þnh ®­îc mçi c«ng thøc thuéc lo¹i chÊt nµo
  -Nhí l¹i tÝnh chÊt hãa häc cña lo¹i chÊt ®ã vµ lo¹i s¶n phÈm cña chóng
  - ¸p dông vµo s¬ ®å mèi quan hÖ c¸c hîp chÊt v« c¬ ®Ó xÕp thµnh d·y chuyÓn ®æi hãa häc
   
  Gửi ý kiến