Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Hải Đăng, Lương Minh Tân
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4575 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này