Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Lê thị yến, Lương Minh Tân
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1382 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20261 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này