Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Xuân Cảnh
Giới tính Nam
Đơn vị thcs Hoa Binh
Tỉnh/thành Hai Phong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 135 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này