Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trần Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tiên Minh
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 106 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2127 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 128686 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này