Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Mai Thúy Hòa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/maihoa69
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Hồng Phong
Quận/huyện Quận Ngô Quyền
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Xác thực bởi Nguyễn Tuấn Cường, Đỗ Thị Lý
Đã đưa lên 961 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7204 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 33 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 104298 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này