Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vũ Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Lương Minh Tân, nguyễn Hà Giang
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 637 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9401 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này