Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trân Văn Bắc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Lão
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 41 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6868 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6910 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này