Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Khuynh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Phong
Quận/huyện Huyện An Dương
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Công nghệ
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 145 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29835 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này