Thông tin thành viên

692372.jpg";i:1;i:199;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thành Tựu
Giới tính Nam
Website https://tuuvb.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Giới thiệu Không có gì
Xác thực bởi Đoàn Quốc Việt, Phạm Ngọc Điền
Đã đưa lên 1292 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 673 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 208 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 125951 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này