Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Học Sinh Ngoan
Giới tính Nam
Đơn vị Chuyên Cao Bằng
Tỉnh/thành Cao Bằng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 140 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này