Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > CNTT và nghề dạy học >

CODE nhúng vào trang Website

SƯU TẬP BỘ MÃ CODE NHÚNG VÀO WEBSITE  Code Dự Báo Thời Tiết:Hà Nội

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48820.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi" title="Dự báo thời tiết - Thủ đô Hà Nội" height="41" width="127">

Huế

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48852.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Co do Hue" title="Dự báo thời tiết - Cố đô Huế" height="41" width="127">

Thành Phố Hồ Chí Minh

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48900.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh" title="Dự báo thời tiết - Thành phố Hồ Chí Minh" height="41" width="127">

Đà Nẵng

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48855.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang" title="Dự báo thời tiết - Thành phố Đà Nẵng" height=41 width=127>
 Thành phố Nha Trang:
<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/
48877.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/
weathersticker/gizmotimetemp_both/language
/www/global/stations/48877.gif" border=0
alt="Click for Nha Trang, Viet Nam Forecast"
height=41 width=127></a>

Bạch Long Vĩ:

<a href="http://www.wunderground.com/global/
stations/48839.html?bannertypeclick=miniDial"> <img src="http://banners.wunderground.com/
weathersticker/miniDial_both/language/www/
global/stations/48839.gif" border=0
alt="Click for Bach Long Vi, Viet Nam Forecast"
height=50 width=150></a>

Cà Mau:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48914.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48914.gif" border=0 alt="Click for Ca Mau, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Cao Bằng:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48808.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48808.gif" border=0 alt="Click for Cao Bang, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Côn Sơn:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48918.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48918.gif" border=0 alt="Click for Con Son, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Đồng Hới:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48848.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48848.gif" border=0 alt="Click for Dong Hoi, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Sơn La:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48806.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48806.gif" border=0 alt="Click for Son La, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Lạng Sơn:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48830.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48830.gif" border=0 alt="Click for Lang Son, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Lào Cai:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48803.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48803.gif" border=0 alt="Click for Lao Cai, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Nam Định:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48823.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48823.gif" border=0 alt="Click for Nam Dinh, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Phan Thiết:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48887.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48887.gif" border=0 alt="Click for Phan Thiet, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Vinh:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48845.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48845.gif" border=0 alt="Click for Vinh, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Phú Quốc:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48917.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48917.gif" border=0 alt="Click for Phu Quoc, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Qui Nhơn:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48870.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48870.gif" border=0 alt="Click for Qui Nhon, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Thanh Hoá:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48840.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48840.gif" border=0 alt="Click for Thanh Hoa, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

Trường Sa:

<a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48920.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/48920.gif" border=0 alt="Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a>

 Code Báo Mới:

Tin tổng hợp:

 

<script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '180'; epi_height = 'auto'; epi_border = 1; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=15&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>

 Tin thể thao: 

<script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '170'; epi_height = '600'; epi_theme = 'widgetDisplayThemePink'; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=55&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script> 

 Code Truyện cười: 

Xem truyện cười <iframe frameborder="1" width="98%" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" height="300"></iframe>

 Code tra Từ điển trực tuyến: 

</iframe> <iframe name=khungphu frameborder="1" height=220 width=100% src="http://thienchanh.webng.com/tudien.txt"></iframe>

 Code Lịch truyền hình xem bóng đá: 

<iframe src="http://bongda.com.vn/truyenhinh.aspx" frameborder="1" width="100%" height="200" scrolling="yes"></iframe>

 Code Xưa và Nay: 

<iframe width = "100%"  src = "http://home.vnn.vn/ngaynaynamxua/"></iframe>

 Code ngựa chạy (Past vào mục thông tin bản quyền): 

<marquee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 20px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_76.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee><marquee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 60px; height: 1000px;" scrollamount="8" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_75.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee><marquee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 80px; height: 1000px;" scrollamount="10" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_47.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee>

  Code Hoa rơi (Past vào mục thông tin bản quyền):

<marquee style="z-index: 1; left: 677px; width: 30px; position: absolute; top: -11px; height: 1000px;" scrollamount="4" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 191px; width: 30px; position: absolute; top: -231px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 636px; width: 30px; position: absolute; top: -266px; height: 1000px;" scrollamount="7" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 672px; width: 30px; position: absolute; top: -495px; height: 1000px;" scrollamount="9" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 425px; width: 30px; position: absolute; top: -440px; height: 1000px;" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 645px; width: 30px; position: absolute; top: -133px; height: 1000px;" scrollamount="3" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 270px; width: 30px; position: absolute; top: -335px; height: 1000px;" scrollamount="4" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 248px; width: 30px; position: absolute; top: -121px; height: 1000px;" scrollamount="7" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 374px; width: 30px; position: absolute; top: -478px; height: 1000px;" scrollamount="2" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee>

 Code Bướm bay: 

<embed allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" enableJavaScript="false" src="http://www.crazyprofile.com/butterfly/Butterfly.swf?nr=6&type1=0&type2=3&type3=1&type4=4&type5=5&type6=2" width=350 height=300 wmode="transparent"><br><div><a href="http://www.crazyprofile.com/butterfly/butterflies.asp" target="_blank">Butterflies at crazyprofile.com</a></div>

   Code Cá bơi: 

<embed src='http://www.crazyprofile.com/fish.swf'
 quality='high' wmode=Transparent allowScriptAccess="never" width='300' height='300' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed>

 Code Đồng hồ Solex: <embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf" quality="high" width="240" height="240" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed> Code Tìm kiếm Google: 

(Xem báo)<script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '170'; epi_height = '220'; epi_theme = 'widgetDisplayThemePink'; epi_border = 1; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script> <form action="http://www.google.com/cse" id="cse-search-box"> <h2><font color="#FF0000"><b>CÔNG CỤ TÌM KIẾM</b></font></h2> <br> <img border="0" alt="Google" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.Logo_25wht.gif" <input type="hidden" name="cx" value="012596416485239023597:bdyrt64se6s" />  <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="text" name="q" size="25" />  <p> <input type="radio" name="sitesearch" value="" /> Tìm kiếm tất cả<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://violet.vn/" checked="checked" />  Thư viện Violet <br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://giaoan.violet.vn/" checked="checked" />  Thư viện Giáo án<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://dethi.violet.vn/" checked="checked" />  Thư viện Đề thi <br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://baigiang.violet.vn/" checked="checked" />  Thư viện Bài giảng<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://trunggvvl.violet.vn/" checked="checked" /> Trang này </p> <p> <input type="submit" name="Thanh" value="Tìm kiếm với Google" /></p> </form>(Hỗ Trợ trực tuyến

 Code Đồng hồ quả lắc Flash:

<embed src=" http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.Lam_dong_ho_Flash.swf?TimeZone=VietNam_Hanoi&Place=&"  width="180" height="180" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">

 Code Lịch Flash:

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.kal18.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230">

 

Code Máy tính bỏ túi Flash:

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calculator.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230">

 Code Danh ngôn song ngữ Anh-Việt <script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://danico.googlepages.com/iframe.xml&up_myname=&up_mylink=&up_myurl=http%3A%2F%2Fhotrotrekhiemthinh.110mb.com%2FJAVA%2520SCRIPT%2FDANH%2520NGON%2Fdanhngonsongngu-final.htm&up_mywidth=180&up_myheight=250&up_myalign=center&synd=open&w=180&h=250&title=&border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js"></script>Code Du lịch - Danh lam thắng cảnh

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript" type="text/javascript"></script>

 Code Album Hoa đẹp 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/bellsla/35A71462/fade.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/bellsla/35A71462/fade.xml" type="application/x-shockwave-flash"/></object>

 Code Nhà đẹp 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A71B90/fade.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A71B90/fade.xml" type="application/x-shockwave-flash"/></object>

 Code Cá cảnh : 

<script type="text/javascript" src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js"></script><script>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('b8b608be-780d-4a43-a926-de2a7b4a95bf');</script><noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/zen-fish-tank-aquarium-by-buddhahands">Zen Fish Tank (Aquarium) by LocalHealers</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>!</noscript>

 Code Cây cảnh 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A7098B/slideleft.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A7098B/slideleft.xml" type="application/x-shockwave-flash"/></object>

  CODE Bể cá cảnh: 

<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widgets.clearspring.com/o/486c097c0199c884/4a34f7c5d3778819/486c0985da626c82/40aa1df8" id="W486c097c0199c8844a34f7c5d3778819" width="400" height="345"><param name="movie" value="http://widgets.clearspring.com/o/486c097c0199c884/4a34f7c5d3778819/486c0985da626c82/40aa1df8" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object>

 CODE Thác nước: 

<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widgets.clearspring.com/o/4852c6ad8adeae53/4a34fa9f8d854a07/4852c6bf0dd110e3/9b0b5e18" id="W4852c6ad8adeae534a34fa9f8d854a07" width="404" height="344"><param name="movie" value="http://widgets.clearspring.com/o/4852c6ad8adeae53/4a34fa9f8d854a07/4852c6bf0dd110e3/9b0b5e18" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object>

 CODE Cảnh đẹp:

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=200"></script>

CODE Lịch: 

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.kal18.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230">

CODE tra diem thi Dai hoc<center>
<b><font face="Times New Roman" color="#FF0000" size="4">XEM ĐIỂM THI ĐH 2009 ( LIÊN TỤC CẬP NHẬT )</font></b></center></br>
<script language="javascript" src="http://diemthi.baamboo.com/boxes/makecombo.js"></script>
<script language="javascript" src="http://tuongct1.110mb.com/diemthi21.js"></script>
 CO DE lien ket web1- Phần 1:.....................................................................................................<select id="Select1"onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true" style="width: 180; " class="text_noresize" name="select"><option selected="selected">Điểm báo online</option><option value="about:Tabs">--------------------------</option> ....................................................................................................Chú ý: Bạn có thể thay chữ : Điểm báo online bằng gì cũng được. Nên nhớ nó sẽ hiện trên box để ta biết được đó là liên kết gì. 2- Phần 2: Tạo liên kết cho từng mục.<option value="http://lekimtuong.violet.vn/">Diễn đàn tư vấn tin học</option>Chú ý: ở đây bạn đã nhận ra http://lekimtuong.violet.vn/  là địa chỉ của trang web. Còn Diễn đàn tư vấn tin học  là tên sẽ được hiển thi trong box của ta. Lặp lại và thay đổi những liên kết cần thiết nếu cần.3- Phần 3: Cuối đoạn code</select>4- Kết luận:Nối 3 đoạn của 3 phần trên ta được một dropdown box thật tuyệt vời.5- Lưu ý:     + Nếu muốn làm 2 hay nhiều hơn các box bạn phải thực hiện lại các bước trên.     + Dấu cách và xuống hàng trong HTML code không quan trọng, do vậy ta nên soạn thảo trên Word là thích hợp nhất ( font UNICODE )   CODE Lịch kèm Đồng hồ: 

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calendarmo4.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="240">

Dong Ho:<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0027-yellow.swf?TimeZone=VietNam_HoChiMinhCity&"  width="180" height="180" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">CODE để thay đổi màu các đường link trên blog của mình:
<STYLE type=text/css>A:link {
COLOR:green; FONT: 10pt Arial; TEXT-DECORATION:none
}
A:visited {
COLOR: blue; FONT: 10pt Arial; TEXT-DECORATION:none
}
A:hover {
COLOR:blue; FONT: 10pt Arial; TEXT-DECORATION:none
}
</STYLE>

 Các bạn hãy copy đoạn code trên và dán vào một khối HTML. Có thể chèn đoạn code này trước hoặc sau các đoạn code khác.

Hãy tự khám phá : Các bạn hãy thay đổi chữ in đậm theo màu và font chữ xem kết quả mình tạo ra !

Với menu ngang ở phía trên của blog thì đã được hỗ trợ trong theme và cách tạo khá dễ dàng. Tuy nhiên, để tạo thêm menu ở cuối trang thì chúng ta không thể thực hiện được như thông thường. Để làm được điều này chúng ta cần chèn thêm code vào blog.

CODE để tạo thêm menu ngang ở cuối trang hoặc trong các thẻ HTML:

Cấu trúc code như sau :

<div class="menutop nowrap" id="chromemenu"><ul><li><a href="link"><span> Tên menu </span></a></li></div>

Để tạo thêm menu các bạn hãy lặp lại đoạn code <li><a href="link"><span> Tên menu </span></a></li>   tuỳ theo số menu cần tạo.

Lưu ý :

- Hãy thay link bằng địa chỉ (URL) cần link đến của menu

- Thay tên menu bằng tên bạn muốn hiển thị trên menu.

Các bạn có thể xem ví dụ về menu ngang tôi tạo ở cuối trang. Chúc các bạn thành công !

  

                     10 mẫu giao diện mới

Xin được tiếp tục chia sẻ cùng quý thầy cô 8 mẫu giao diện có màu nền nhạt, vì theo một số ý kiến của các thầy cô, mẫu này có vẻ nhẹ nhàng, dịu mắt và dễ đọc. Xin mời quý thầy cô Copy Code tại đây nhé:

1. Mẫu giao diện màu xanh lá cây:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://dothanhyb.webng.com/03New/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://dothanhyb.webng.com/03New/Menu.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://dothanhyb.webng.com/03New/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://dothanhyb.webng.com/03New/Tieude.css" />

2. Mẫu giao diện màu xanh Cốm:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau01/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau01/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau01/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau01/Tieude.css"/>

3. Mẫu giao diện màu xanh dương:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau02/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau02/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau02/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau02/Tieude.css"/>

4. Mẫu giao diện màu Tím:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau03/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau03/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau03/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau03/Tieude.css"/>

5. Mẫu giao diện màu xanh:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau04/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau04/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau04/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau04/Tieude.css"/>

6. Mẫu giao diện màu đỏ:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau05/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau05/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau05/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau05/Tieude.css"/>

7. Mẫu giao diện màu ghi:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau06/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau06/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau06/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau06/Tieude.css"/>

8. Mẫu giao diện màu xanh dương (nhạt hơn):

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau07/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau07/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau07/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau07/Tieude.css"/>

9. Mẫu giao diện màu ghi:(đây là mầu hồng Thành à)

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau06/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau06/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau06/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau06/Tieude.css"/>10. Bo giao dien mau tim<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau03/Main.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau03/Menu.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau03/Nenxanh.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://giaodien.webng.com/Mau03/Tieude.css"/> Quý thầy cô Copy phần Code của mẫu giao diện rồi Paste vào phần Thông tin bản quyền.Một điều cần chú ý là quý thầy cô nên chọn mẫu thư viện là mẫu tết, giao diện sẽ thể hiện đẹp nhất.Chúc quý thầy cô thành công !  CODE vang, ngoai te 1. Code tỷ giá ngoại tệ ( Nguồn cung cấp: Vietcombank hàng ngày vào 9 giờ sáng ) <iframe src="http://www.vietstock.com.vn/Transweb/tygia.htm" width="180" height="240" scrolling="yes" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>2. Code giá vàng ( Do SJC cung cấp ) <iframe src="http://www.vietstock.com.vn/Transweb/giavang.htm" width="180" height="250" scrolling="yes" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>   Bộ đếm số lượt truy cập cho blog thay thế bộ đếm của Violet

Khi đưa một website lên internet hay sử dụng blog ở một dịch vụ nào đó thì bộ đếm lượt truy cập là một cái có thể nói là không thể thiếu, nó giúp cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như “sự nổi tiếng” của trang web. . Một số blog đã cung cấp sẵn bộ đếm như wordpress hay yahoo 360, nhưng blogspot và một số site khác thì không có sẵn. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một số website miễn phí có thể giúp bạn đưa bộ đếm vào website hay blog của mình.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng kí một tài khoản tại website, cung cấp địa chỉ của website hay blog của bạn, sau đó nó sẽ sinh ra một đoạn mã chứa HTML và Javascript, bạn hãy copy đoạn mã này và đặt vào bất cứ đâu trong website của mình, ở chỗ mà bạn muốn nó hiện ra ấy.

Các bạn có thể xem một số hình minh họa mà nó sẽ hiển thị khi đưa vào website của chúng ta, còn rất nhiều kiểu dáng, các bạn có thể vào site của nó để xem và lựa một kiểu thích hợp .

 

 

 

 

Sau khi đã dùng thử ở một số site tôi quyết định chọn histats vì nó có hình thức hiển thị rất hay và hiển thị đầy đủ những thông tin mà tôi cần cho blog.

Nếu các site cung cấp bộ đếm không đáp ứng được nhu cầu của bạn thì bạn có thể tự tạo cho mình một bộ đếm thích hợp.

(Blogtinhoc)

File thông báo ngày tháng hiện tại bằng flash. Chỉ việc sử dụng đoạn mã code cho sẵn để tạo nhanh chóng file này. Bạn có thể đặt file này trên các website, tại vị trí cần hiển thị ngày giờ hiện tại.

Ngoài ra để thêm sinh động hơn, bạn hãy tạo thêm màu hoặc ảnh nền cho thông báo ngày giờ này.


Để xem Flash thì trình duyệt phải hỗ trợ Flashplayer!

 

Bước 1

Mở một file Flash mới, định dạng độ rộng và chiều cao của file (Ctrl + J).

Bước 2

Chọn công cụ Text Tool (T) và vào phần Properties Panel (Ctrl + F3). Trong phần bên trái, bạn sẽ thấy một hộp Text Type xổ xuống. Chọn Dynamic Text trong hộp menu này:

 

Vẽ một hình chữ nhật để hiển thị ngày trong hình chữ nhật này

 

Bước 3

Vào lại phần Properties Panel (Ctrl + F3), trong phần Var nhập date

 

Bước 4

Thực hiện lại bước 2 và 3 đễ vẽ một ô text khác để hiển thị giờ ngay dưới ô ngày vừa vẽ, giá trị Var của ô này bạn nhập
time

Bước 5


Chọn hai hộp text vừa vẽ, nhấn F8 (Convet to Symbol) để chuyển hộp text này sang dạng Movie Clip Symbol

Bước 6

Chọn công cụ Selection Tool (V) và kích vào Movie Clip vừa tạo. Vào phần Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn mã sau:

onClipEvent (load) {
 weekdays = ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"];
 months = ["Tháng 1", "Tháng 2", "Tháng 3", "Tháng 4", "Tháng 5", "Tháng 6", " Tháng 7", "Tháng 8", "Tháng 9", "Tháng 10", " Tháng 11", "Tháng 12"];
}

onClipEvent (enterFrame) {
 myDate = new Date();
 tDay = weekdays[myDate.getDay()];
 tMonth = months[myDate.getMonth()];
 tDate = myDate.getDate();
 tYear = myDate.getFullYear();
 tHour = myDate.getHours();
 tMin = myDate.getMinutes();
 tSec = myDate.getSeconds();
 date = "Hôm nay, "+tDay+" ngày "+tDate+" "+tMonth+", năm "+tYear;
 time = "Bây giờ là: "+tHour+" giờ "+tMin+" phút "+tSec+" giây";
}

Hãy thử kiểm tra sản phẩm mà bạn vừa tạo nhé. Còn nếu chưa làm được bạn có thể download file nguồn tại đây!

   
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Khắc Coóng @ 08:01 30/07/2009
Số lượt xem: 6180
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Khin chèn code, các thầy cô không nên quá lạm dụng vì nó làm nặng đáng kể trang của thầy cô đấy!
Avatar

Thầy cô có thể ghép LOGO của thầy Nam với chữ chạy của thầy Hòa thành một trình diễn rất ấn tượng như ở trenđể chào mừng ngày họp mặt:

<div style="text-align: center;">
<embed src= "http://bachkim.violet.vn/uploads/resources/blog/523/logo_violet_nam_ve_400.jpg"   width="300" height="270">
<body><font color="#9900ff" ><span style="font-size:20px;">
<marquee  scrollamount="3" ><b>CHÀO MỪNG NGÀY HỘI "HỌP MẶT THÀNH VIÊN VIOLET CÁC TỈNH PHÍA BẮC" (02 - 8 - 2009)</b>
</marquee></span></font></div>

Avatar
 Cảm ơn thầy Coóng rất nhiều!
Avatar
 Có ai có code dự báo thời tiết Hải Phòng không cho tui xin nhé. Cảm ơn cực nhiều !
Avatar
Anh Hà liên hệ ngay với đài khí tượng thủy văn vùng Đông Bắc đặt ngay tại đồi thiên văn quận Kiến An chắc có đó ....Hì ...Hì ...CườiCườiCười .Còn không thì C..h..ờ  anh em ai có sẽ post lên nhé anh Hà ơi!Cười
Avatar
 Thiệt thòi, thiệt thòi...
Avatar

Thầy Đức Hà Code thời tiết hải phòng đây, được cập nhật liên tục 15 phút một lần

<!-Weather in Haiphong, Vietnam on your site - HTML code - weatherforecastmap.com --><div align="center"><script src="http://www.weatherforecastmap.com/weather21.php?zona=vietnam_haiphong"></script><a title="forecast in Haiphong" href="http://www.weatherforecastmap.com/vietnam/haiphong" >Forecast for Haiphong</a></div><!-end of code-->

 
Gửi ý kiến