Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Cường
Giới tính Nam
Website https://tuancuonghp.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng, Nguyễn Tiến Anh
Đã đưa lên 253 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2750 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1310 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 149325 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này