Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Hiền
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này