Thông tin thành viên

344516.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hoàng Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Website https://manhhunghaiphong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Quận Lê Chân
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu hiện nay là giáo viên đang giảng dạy môn toán tại trường THCS Nguyễn Bá Ngọc-Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Xác thực bởi Phạm Thị Phương Lan, Đặng Ngọc Linh
Đã đưa lên 210 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6177 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1403 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 152305 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này