Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Công nghệ
Giới thiệu CSTĐ cấp thành phố, Giáo viên giỏi cấp thành phố nhiều năm, CTV sở GDĐT hải phòng
Xác thực bởi Trần Thục Hiền, Hoàng Minh Phương
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 802 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34058 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này