Thông tin thành viên

397481.jpg";i:1;i:60;i:2;i:45;}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Vũ Văn Ninh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ninh8082
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lý Thường Kiệt
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Khắc Lập, Nguyễn Thùy Dương
Đã đưa lên 567 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3228 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 378 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 319803 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này