Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lương Minh Tân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Bùi Văn Đức
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 133 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2463 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này