Thông tin thành viên

5878.jpg";i:1;i:185;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Việt Trì
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu không có!
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 403 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2809 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này