Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thắng Thủy
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Giới thiệu Giáo viên xuất sắc.
Xác thực bởi Đoàn Văn Lãm, Đoàn Quốc Việt
Đã đưa lên 210 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2057 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5766 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này