Thông tin thành viên

782207.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Minh Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenminhtuanvb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Công nghệ, Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Thành Phương, Lê Thị Thu Hiền
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 384 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28260 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này