Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đới Tấn Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này