Thông tin thành viên

91306.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Quang Tạo
Giới tính Nam
Website https://quangtao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Tin học
Giới thiệu 10 năm là gvg cấp thành phố
Xác thực bởi Nguyên H Chiên, Nguyễn Tuấn Cường
Đã đưa lên 302 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3349 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 50672 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này