Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. nguyễn Hà Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Hoàng Thị Kim Trang, Lương Minh Tân
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 416 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9688 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này