Thông tin thành viên

317262.jpg";i:1;i:144;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Vũ Đức Cảnh
Giới tính Nam
Website https://vdc.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vinh Quang
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Giới thiệu Không có gì nổi bật.
Xác thực bởi Nguyên H Chiên, Thcs Vinh Quang-Tiên Lãng - Hải Phòng
Đã đưa lên 667 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1708 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 370 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 102974 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này