Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lương Cao Trịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tam Cường
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Đoàn Quốc Việt, Nguyễn Thành Tựu
Đã đưa lên 474 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 593 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 27 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 129312 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này