Thông tin thành viên

533613.jpg";i:1;i:146;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hoàng Thị Tiêng
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Cao Minh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Giới thiệu gv gioi thanh pho
Xác thực bởi Nguyễn Thành Tựu, Lương Cao Trịnh
Đã đưa lên 116 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10198 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4682 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này