No_photof
Họ và tên Phạm Hồng Cẩm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 11351 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Bùi Thu Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 457 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Công nghệ
Điểm số 456 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Nguyễn Văn Tài
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vinh Quang
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phùng Phương Thuy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 4572 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Lê Thị Minh Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1182 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 58 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Sinh học
Điểm số 59 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Trường THCS Chính Mỹ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chính Mỹ
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 491 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Thu Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Điểm số 51 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành Tựu
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 4802 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Sinh học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Mến
Giới tính Nữ
Website https://nguyenthimenmntt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Thắng Thủy
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 5757 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Hà Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 7302 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 851 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyên Ngoc Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 69 (xem chi tiết)