No_photo
Họ và tên Vũ Thị Thu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hùng Thắng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 3946 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phùng Duy Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Cao Đẳng Duyên Hải
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đinh Hà Văn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kiền Bái
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên TRI ÂN DANH NHÂN VIỆT NAM
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Trần Phú
Quận/huyện Quận Ngô Quyền
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 69 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tri ân danh nhân Việt Nam
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Trần Phú
Quận/huyện Quận Ngô Quyền
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đinh Doan Văn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kiền Bái
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 26 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Đinh Thị Doan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Trần Phú
Quận/huyện Quận Ngô Quyền
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Quận/huyện Quận Hồng Bàng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 14819 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Trần Việt Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhân Hòa
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 7233 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Hồng Cẩm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 14987 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Bùi Thu Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 467 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Công nghệ
Điểm số 1378 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Nguyễn Văn Tài
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vinh Quang
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phùng Phương Thuy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 6399 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Lê Thị Minh Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Khánh Thiện
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1982 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 110 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Sinh học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Trường THCS Chính Mỹ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chính Mỹ
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 1100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 59 (xem chi tiết)